Търсене

Описание Секция Етаж Площ Tип Статус
Апартамент №1 Две спални, дневна-трапезария-кухненски бокс, 2 /б-Wc/, килер и тераса A I 117.27 2 спални Продаден
Гараж №1 Гараж №1 А I 17.04 гараж Продаден
Гараж №2 Гараж №2 А I 26.28 гараж Продаден
Апартамент №2 Две спални, дневна-трапезария-кухненски бокс, 2 /б-Wc/, килер и тераса А II 119.04 2 спални Продаден
Апартамент №3 Две спални, дневна-трапезария-кухненски бокс, 2 /б-Wc/, килер и тераса А II 118.19 2 спални Продаден
Апартамент №4 Две спални, дневна-трапезария-кухненски бокс, 2 /б-Wc/, килер и тераса А III 119.67 2 спални Продаден
Апартамент №5 Две спални, дневна-трапезария-кухненски бокс, 2 /б-Wc/, килер и тераса А III 118.81 2 спални Продаден
Апартамент №6 Две спални, дневна-трапезария-кухненски бокс, 2 /б-Wc/, килер и тераса А IV 117.30 2 спални Продаден
Апартамент №7 Две спални, дневна-трапезария-кухненски бокс, 2 /б-Wc/, килер и тераса А IV 116.46 2 спални Продаден
Апартамент №1 Две спални, дневна-трапезария-кухненски бокс, б-Wc, килер и тераса - Обзаведен частично Б I 105.52 2 спални Продаден
Апартамент №2 Спалня, дневна-трапезария-кухненски бокс, б-Wc, килер и тераса Б I 78.57 1 спалня Продаден
Гараж №11 Гараж №11 Б I 22.92 гараж Продаден
Гараж №12 Гараж №12/двоен/ Б I 42.32 гараж Продаден
Гараж №13 Гараж №13 Б I 22.94 гараж Продаден
Гараж №14 Гараж №14 Б I 24.39 гараж Продаден
Апартамент №5 Две спални, дневна-трапезария-кухненски бокс, б-Wc, килер и 2 тераси Б II 115.50 2 спални Продаден
Апартамент №6 Спалня, дневна-трапезария-кухненски бокс, б-Wc, килер и тераса Б II 71.99 1 спалня Продаден
Апартамент №7 Спалня, дневна-трапезария-кухненски бокс, б-Wc, килер и тераса Б II 72.42 1 спалня Продаден
Апартамент №8 Две спални, дневна -трапезария-кухненски бокс, б-Wc, килер и 2 тераси Б II 115.01 2 спални Продаден
Апартамент №9 Спалня, дневна-трапезария-кухненски бокс, б-Wc, килер и тераса Б II 69.26 1 спалня Продаден
Апартамент №16 Две спални, дневна-трапезария-кухненски бокс, б-Wc, килер и 2 тераси Б III 116.23 2 спални Продаден
Апартамент №17 Спалня, дневна-трапезария-кухненски бокс, б-Wc, килер и тераса Б III 72.45 1 спалня Продаден
Апартамент №18 Спалня, дневна-трапезария-кухненски бокс, б-Wc, килер и тераса Б III 72.89 1 спалня Продаден
Апартамент №19 Две спални, дневна-трапезария-кухненски бокс, б-Wc, килер и 2 тераси Б III 115.74 2 спални Продаден
Апартамент №20 Спалня, дневна-трапезария-кухненски бокс, б-Wc, килер и тераса Б III 69.68 1 спалня Продаден
Апартамент №27 Две спални, дневна-трапезария-кухненски бокс, б-Wc, килер и 2 тераси Б IV 113.46 2 спални Продаден
Апартамент №28 Спалня, дневна-трапезария-кухненски бокс, б-Wc, килер и тераса Б IV 70.67 1 спалня Продаден
Апартамент №29 Спалня, дневна-трапезария-кухненски бокс, б-Wc, килер и тераса Б IV 71.10 1 спалня Продаден
Апартамент №30 Две спални, дневна-трапезария-кухненски бокс, б-Wc, килер и 2 тераси Б IV 112.97 2 спални Продаден
Апартамент №31 Спалня, дневна-трапезария-кухненски бокс, б-Wc, килер и тераса Б IV 68.05 1 спалня Продаден
Апартамент №3 Две спални, дневна-трапезария-кухненски бокс, б-Wc, килер и тераса - Обзаведен частично В I 89.31 2 спални Продаден
Апартамент №4 Две спални, дневна-трапезария-кухненски бокс, 2 /б-Wc/, килер и 2 тераси В I 113.01 2 спални Продаден
Гараж №1 Гараж №1 В I 27.53 гараж Продаден
Гараж №2 Гараж №2 В I 26.79 гараж Продаден
Гараж №3 Гараж №3 В I 20.61 гараж Продаден
Гараж №4 Гараж №4 В I 36.30 гараж Продаден
Гараж №5 Гараж №5 В I 49.56 гараж Продаден
Гараж №6 Гараж №6 В I 21.70 гараж Продаден
Гараж №7 Гараж №7 В I 22.45 гараж Продаден
Гараж №8 Гараж №8 В I 41.52 гараж Продаден
Гараж №9 Гараж №9 В I 23.60 гараж Продаден
Гараж №10 Гараж №10 В I 23.60 гараж Продаден
Апартамент №10 Две спални, дневна-трапезария-кухненски бокс, б-Wc, килер и 2 тераси В II 114.43 2 спални Продаден
Апартамент №11 Спалня, дневна-трапезария-кухненски бокс, б-Wc, килер и тераса В II 59.63 1 спалня Продаден
Апартамент №12 Две спални, дневна-трапезария-кухненски бокс, б-Wc, килер и тераса В II 90.42 2 спални Продаден
Апартамент №13 Спалня, дневна-трапезария-кухненски бокс, б-Wc, килер и тераса В II 68.04 1 спалня Продаден
Апартамент №14 Спалня, дневна-трапезария-кухненски бокс, б-Wc, килер и тераса В II 73.79 1 спалня Продаден
Апартамент №15 Спалня, дневна-трапезария-кухненски бокс, б-Wc, килер и тераса В II 78.42 1 спалня Продаден
Апартамент №21 Две спални, дневна-трапезария-кухненски бокс, б-Wc, килер и 2 тераси В III 115.16 2 спални Продаден
Апартамент №22 Спалня, дневна-трапезария-кухненски бокс, б-Wc, килер и тераса В III 60.00 1 спалня Продаден
Апартамент №23 Две спални, дневна-трапезария-кухненски бокс, б-Wc, килер и тераса В III 90.99 2 спални Продаден
Апартамент №24 Спалня, дневна-трапезария-кухненски бокс, б-Wc, килер и тераса В III 68.49 1 спалня Продаден
Апартамент №25 Спалня, дневна-трапезария-кухненски бокс, б-Wc, килер и тераса В III 74.27 1 спалня Продаден
Апартамент №26 Спалня, дневна-трапезария-кухненски бокс, б-Wc, килер и тераса В III 78.90 1 спалня Продаден
Апартамент №32 Две спални, дневна-трапезария-кухненски бокс, б-Wc, килер и 2 тераси - Обзаведен частично В IV 112.38 2 спални Продаден
Апартамент №33 Спалня, дневна-трапезария-кухненски бокс, б-Wc, килер и тераса В IV 58.62 1 спалня Продаден
Апартамент №34 Две спални, дневна-трапезария-кухненски бокс, б-Wc, килер и тераса В IV 88.80 2 спални Продаден
Апартамент №35 Спалня, дневна-трапезария-кухненски бокс, б-Wc, килер и тераса В IV 66.80 1 спалня Продаден
Апартамент №36 Спалня, дневна-трапезария-кухненски бокс, б-Wc, килер и тераса В IV 74.06 1 спалня Продаден
Апартамент №37 Спалня, дневна-трапезария-кухненски бокс, б-Wc, килер и тераса В IV 75.43 1 спалня Продаден
Апартамент №1 Две спални, дневна-трапезария-кухненски бокс, б-Wc, Wc, килер и тераса Г I 102.74 2 спални Продаден
Апартамент №2 Спалня, дневна-трапезария-кухненски бокс, б-Wc, килер и тераса Г I 75.51 1 спалня Продаден
Гараж №1 Гараж №1 Г I 38.01 гараж Продаден
Гараж №2 Гараж №2 Г I 27.45 гараж Продаден
Гараж №3 Гараж №3/двоен/ Г I 36.96 гараж Продаден
Гараж №4 Гараж №4 Г I 25.59 гараж Продаден
Гараж №5 Гараж №5 Г I 25.59 гараж Продаден
Гараж №6 Гараж №6 /двоен/ Г I 43.35 гараж Продаден
Гараж №7 Гараж №7 Г I 31.71 гараж Продаден
Гараж №8 Гараж №8 Г I 29.30 гараж Продаден
Гараж №9 Гараж №9 Г I 30.52 гараж Продаден
Гараж №10 Гараж №10 Г I 22.66 гараж Продаден
Апартамент №3 Спалня, дневна-трапезария-кухненски бокс, б-Wc, килер и тераса Г II 69.19 1 спалня Продаден
Апартамент №4 Спалня, дневна-трапезария-кухненски бокс, б-Wc, килер и тераса Г II 73.73 1 спалня Продаден
Апартамент №5 Спалня, дневна-трапезария-кухненски бокс, б-Wc, килер и тераса Г II 70.43 1 спалня Продаден
Апартамент №6 Спалня, дневна-трапезария-кухненски бокс, б-Wc, килер и тераса Г II 71.74 1 спалня Продаден
Апартамент №7 Спалня, дневна-трапезария-кухненски бокс, б-Wc, килер и тераса Г II 70.86 1 спалня Продаден
Апартамент №8 Три спални, дневна-трапезария-кухненски бокс, 2 /б-Wc/, килер и 3 тераси Г II 147.69 3 спални Продаден
Апартамент №9 Спалня, дневна-трапезария-кухненски бокс, б-Wc, килер и тераса Г II 64.35 1 спалня Продаден
Апартамент №10 Спалня, дневна-трапезария-кухненски бокс, б-Wc, килер и тераса Г III 69.60 1 спалня Продаден
Апартамент №11 Спалня, дневна-трапезария-кухненски бокс, б-Wc, килер и тераса Г III 74.20 1 спалня Продаден
Апартамент №12 Спалня, дневна-трапезария-кухненски бокс, б-Wc, килер и тераса Г III 70.88 1 спалня Продаден
Апартамент №13 Спалня, дневна-трапезария-кухненски бокс, б-Wc, килер и тераса Г III 72.19 1 спалня Продаден
Апартамент №14 Спалня, дневна-трапезария-кухненски бокс, б-Wc, килер и тераса Г III 71.31 1 спалня Продаден
Апартамент №15 Три спални, дневна-трапезария-кухненски бокс, 2 /б-Wc/, килер и 3 тераси Г III 148.60 3 спални Продаден
Апартамент №16 Спалня, дневна-трапезария-кухненски бокс, б-Wc, килер и тераса Г III 64.72 1 спалня Продаден
Апартамент №17 Две спални, дневна-трапезария-кухненски бокс,б-Wc, Wc, килер и тераса - Обзаведен частично Г IV 112.17 2 спални Продаден
Апартамент №18 Три спални, дневна-трапезария-кухненски бокс, 2 /б-Wc/, килер и 2 тераси Г IV 175.51 3 спални Продаден
Апартамент №19 Спалня, дневна-трапезария-кухненски бокс, б-Wc, килер и тераса Г IV 69.63 1 спалня Продаден
Апартамен т№20 Две спални, дневна-трапезария-кухненски бокс, 2 /б-Wc/, килер и 2 тераси - Обзаведен частично Г IV 112.76 2 спални Продаден
Апартамент №21 Две спални, дневна-трапезария-кухненски бокс, б-Wc, килер и 2 тераси Г IV 89.76 2 спални Продаден
Апартамент №1 Спалня, дневна-трапезария-кухненски бокс, б-Wc, килер и тераса Д I 70.24 1 спалня Продаден
Апартамент №2 Спалня, дневна-трапезария-кухненски бокс, б-Wc, килер и тераса Д I 69.97 1 спалня Продаден
Апартамент №3 Спалня, дневна-трапезария-кухненски бокс, б-Wc, килер и тераса Д I 70.34 1 спалня Продаден
Гараж №1 Гараж №1 Д I 27.30 гараж Продаден
Гараж №2 Гараж №2 Д I 24.76 гараж Продаден
Гараж №3 Гараж №3 Д I 24.67 гараж Продаден
Гараж №4 Гараж №4 /двоен/ Д I 42.96 гараж Продаден
Гараж №5 Гараж №5 Д I 31.27 гараж Продаден
Гараж №6 Гараж №6 Д I 35.18 гараж Продаден
Гараж №7 Гараж №7 Д I 27.06 гараж Продаден
Апартамент №4 Спалня, дневна-трапезария-кухненски бокс, б-Wc, килер и тераса Д II 72.15 1 спалня Продаден
Апартамент №5 Спалня, дневна-трапезария-кухненски бокс, б-Wc, килер и тераса Д II 71.70 1 спалня Продаден
Апартамент №6 Две спални, дневна-трапезария-кухненски бокс, б-Wc, килер и 2 тераси Д II 99.39 2 спални Продаден
Апартамент №7 Две спални, дневна-трапезария-кухненски бокс, 2 /б-Wc/, килер и 2 тераси Д II 112.98 2 спални Продаден
Апартамент №8 Спалня, дневна-трапезария-кухненски бокс, б-Wc, килер и тераса Д II 72.00 1 спалня Продаден
Апартамент №9 Спалня, дневна-трапезария-кухненски бокс, б-Wc, килер и тераса Д II 73.51 1 спалня Продаден
Апартамент №10 Спалня, дневна-трапезария-кухненски бокс, б-Wc, килер и тераса Д III 72.58 1 спалня Продаден
Апартамент №11 Спалня, дневна-трапезария-кухненски бокс, б-Wc, килер и тераса Д III 72.13 1 спалня Продаден
Апартамент №12 Две спални, дневна-трапезария-кухненски бокс, б-Wc, килер и 2 тераси Д III 100.01 2 спални Продаден
Апартамент №13 Две спални, дневна-трапезария-кухненски бокс, 2 /б-Wc/, килер и 2 тераси Д III 113.70 2 спални Продаден
Апартамент №14 Спалня, дневна-трапезария-кухненски бокс, б-Wc, килер и тераса Д III 72.45 1 спалня Продаден
Апартамент №15 Спалня, дневна-трапезария-кухненски бокс, б-Wc, килер и тераса Д III 73.97 1 спалня Продаден
Апартамент №16 Спалня, дневна-трапезария-кухненски бокс, б-Wc, килер и тераса Д IV 70.93 1 спалня Продаден
Апартамент №17 Спалня, дневна-трапезария-кухненски бокс, б-Wc, килер и тераса Д IV 70.50 1 спалня Продаден
Апартамент №18 Две спални, дневна-трапезария-кухненски бокс, б-Wc, килер и 2 тераси Д IV 97.64 2 спални Продаден
Апартамент №19 Две спални, дневна-трапезария-кухненски бокс, 2 /б-Wc/, килер и 2 тераси - Обзаведен частично Д IV 110.99 2 спални Продаден
Апартамент №20 Спалня, дневна-трапезария-кухненски бокс, б-Wc, килер и тераса Д IV 70.73 1 спалня Продаден
Апартамент №21 Спалня, дневна-трапезария-кухненски бокс, б-Wc, килер и тераса - Обзаведен частично Д IV 72.22 1 спалня Продаден
Апартамент №1 Две спални, дневна-трапезария-кухненски бокс, 2 /б-Wc/, килер и тераса - Обзаведен частично Е I 104.84 2 спални Продаден
Апартамент №2 Спалня, дневна-трапезария-кухненски бокс, б-Wc, килер и тераса Е I 72.48 1 спалня Продаден
Гараж №1 Гараж №1 Е I 25.71 гараж Продаден
Гараж №2 Гараж №2 Е I 23.84 гараж Продаден
Гараж №3 Гараж №3 Е I 27.47 гараж Продаден
Гараж №4 Гараж №4 Е I 21.99 гараж Продаден
Гараж №5 Гараж №5 Е I 22.04 гараж Продаден
Гараж №6 Гараж №6 Е I 27.55 гараж Продаден
Гараж №7 Гараж №7 /двоен/ Е I 39.92 гараж Продаден
Апартамент №3 Три спални, дневна-трапезария-кухненски бокс, 2 /б-Wc/, килер и 3 тераси Е II 133.22 3 спални Продаден
Апартамент №4 Спалня, дневна-трапезария-кухненски бокс, б-Wc, килер и тераса Е II 70.91 1 спалня Продаден
Апартамент №5 Спалня, дневна-трапезария-кухненски бокс, б-Wc, килер и тераса Е II 69.18 1 спалня Продаден
Апартамент №6 Спалня, дневна-трапезария-кухненски бокс, б-Wc, килер и тераса Е II 75.87 1 спалня Продаден
Апартамент №7 Спалня, дневна-трапезария-кухненски бокс, б-Wc, килер и тераса Е II 74.40 1 спалня Продаден
Апартамент №8 Три спални, дневна-трапезария-кухненски бокс, 2 /б-Wc/, килер и 3 тераси Е III 134.09 3 спални Продаден
Апартамент №9 Спалня, дневна-трапезария-кухненски бокс, б-Wc, килер и тераса Е III 71.37 1 спалня Продаден
Апартамент №10 Спалня, дневна-трапезария-кухненски бокс, б-Wc, килер и тераса Е III 69.62 1 спалня Продаден
Апартамент №11 Спалня, дневна-трапезария-кухненски бокс, б-Wc, килер и тераса Е III 76.39 1 спалня Продаден
Апартамент №12 Спалня, дневна-трапезария-кухненски бокс, б-Wc, килер и тераса Е III 74.92 1 спалня Продаден
Апартамент №13 Три спални, дневна-трапезария-кухненски бокс, 2 /б-Wc/, килер и 3 тераси Е IV 130.74 3 спални Продаден
Апартамент №14 Спалня, дневна-трапезария-кухненски бокс, б-Wc, килер и тераса Е IV 69.62 1 спалня Продаден
Апартамент №15 Спалня, дневна-трапезария-кухненски бокс, б-Wc, килер и тераса Е IV 67.93 1 спалня Продаден
Апартамент №16 Спалня, дневна-трапезария-кухненски бокс, б-Wc, килер и тераса Е IV 74.44 1 спалня Продаден
Апартамент №17 Спалня, дневна-трапезария-кухненски бокс, б-Wc, килер и тераса Е IV 73.01 1 спалня Продаден
Апартамент №1 Две спални, дневна-трапезария-кухненски бокс, б-Wc, килер и тераса Ж I 89.32 2 спални Продаден
Апартамент №2 Две спални, дневна-трапезария-кухненски бокс, 2/б-Wc/, килер и 2 тераси Ж I 114.05 2 спални Продаден
Гараж №5 Гараж №5 Ж I 23.53 гараж Продаден
Гараж №6 Гараж №6 Ж I 23.53 гараж Свободен
Гараж №7 Гараж №7 /двоен/ Ж I 41.41 гараж Продаден
Гараж №8 Гараж №8 Ж I 22.23 гараж Продаден
Гараж №9 Гараж №9 Ж I 21.64 гараж Свободен
Гараж №10 Гараж №10 /двоен/ Ж I 49.43 гараж Продаден
Гараж №11 Гараж №11 /двоен/ Ж I 36.20 гараж Продаден
Гараж №12 Гараж №12 Ж I 20.56 гараж Продаден
Гараж №13 Гараж №13 Ж I 26.70 гараж Продаден
Гараж №14 Гараж №14 Ж I 27.46 гараж Продаден
Апартамент №5 Две спални, дневна-трапезария-кухненски бокс, б-Wc, килер и 2 тераси Ж II 114.47 2 спални Продаден
Апартамент №6 Спалня, дневна-трапезария-кухненски бокс, б-Wc, килер и тераса Ж II 60.38 1 спалня Продаден
Апартамент №7 Две спални, дневна-трапезария-кухненски бокс, б-Wc, килер и тераса Ж II 90.87 2 спални Продаден
Апартамент №8 Спалня, дневна-трапезария-кухненски бокс, б-Wc, килер и тераса Ж II 67.29 1 спалня Продаден
Апартамент №9 Спалня, дневна-трапезария-кухненски бокс, б-Wc, килер и тераса Ж II 72.92 1 спалня Продаден
Апартамент №10 Спалня, дневна-трапезария-кухненски бокс, б-Wc, килер и тераса Ж II 78.44 1 спалня Продаден
Апартамент №16 Две спални, дневна-трапезария-кухненски бокс, б-Wc, килер и 2 тераси Ж III 115.20 2 спални Продаден
Апартамент №17 Спалня, дневна-трапезария-кухненски бокс, б-Wc, килер и тераса Ж III 60.77 1 спалня Продаден
Апартамент №18 Две спални, дневна-трапезария-кухненски бокс, б-Wc, килер и тераса Ж III 91.49 2 спални Продаден
Апартамент №19 Спалня, дневна-трапезария-кухненски бокс, б-Wc, килер и тераса Ж III 67.65 1 спалня Продаден
Апартамент №20 Спалня, дневна-трапезария-кухненски бокс, б-Wc, килер и тераса Ж III 73.37 1 спалня Продаден
Апартамент №21 Спалня, дневна-трапезария-кухненски бокс, б-Wc, килер и тераса Ж III 78.92 1 спалня Продаден
Апартамент №27 Две спални, дневна-трапезария-кухненски бокс, б-Wc, килер и 2 тераси Ж iV 112.43 2 спални Продаден
Апартамент №28 Спалня, дневна-трапезария-кухненски бокс, б-Wc, килер и тераса Ж iV 59.27 1 спалня Продаден
Апартамент №29 Две спални, дневна-трапезария-кухненски бокс, б-Wc, килер и тераса Ж iV 89.23 2 спални Продаден
Апартамент №30 Спалня, дневна-трапезария-кухненски бокс, б-Wc, килер и тераса Ж iV 66.35 1 спалня Продаден
Апартамент №31 Спалня, дневна-трапезария-кухненски бокс, б-Wc, килер и тераса Ж iV 73.66 1 спалня Продаден
Апартамент №32 Спалня, дневна-трапезария-кухненски бокс, б-Wc, килер и тераса Ж iV 74.78 1 спалня Продаден
Апартамент №3 Две спални, дневна-трапезария-кухненски бокс, 2 /б-Wc/, килер и тераса З I 105.55 2 спални Продаден
Апартамент №4 Спалня, дневна-трапезария-кухненски бокс, б-Wc, килер и тераса З I 78.58 1 спалня Продаден
Гараж №1 Гараж №1 З I 24.58 гараж Продаден
Гараж №2 Гараж №2 З I 23.13 гараж Продаден
Гараж №3 Гараж №3/двоен/ З I 42.67 гараж Продаден
Гараж №4 Гараж №4 З I 23.10 гараж Продаден
Апартамент №11 Две спални, дневна-трапезария-кухненски бокс, б-Wc, килер и 2 тераси З II 115.54 2 спални Продаден
Апартамент №12 Спалня, дневна-трапезария-кухненски бокс, б-Wc, килер и тераса З II 72.00 1 спалня Продаден
Апартамент №13 Спалня, дневна-трапезария-кухненски бокс, б-Wc, килер и тераса З II 72.43 1 спалня Продаден
Апартамент №14 Две спални, дневна-трапезария-кухненски бокс, б-Wc, килер и 2 тераса З II 115.05 2 спални Продаден
Апартамент №15 Спалня, дневна-трапезария-кухненски бокс, б-Wc, килер и тераса З II 69.28 1 спалня Продаден
Апартамент №22 Две спални, дневна-трапезария-кухненски бокс, б-Wc, килер и 2 тераси З III 116.07 2 спални Продаден
Апартамент №23 Спалня, дневна-трапезария-кухненски бокс, б-Wc, килер и тераса З III 72.47 1 спалня Продаден
Апартамент №24 Спалня, дневна-трапезария-кухненски бокс, б-Wc, килер и тераса З III 72.90 1 спалня Продаден
Апартамент №25 Две спални, дневна-трапезария-кухненски бокс, б-Wc, килер и 2 тераса З III 115.78 2 спални Продаден
Апартамент №26 Спалня, дневна-трапезария-кухненски бокс, б-Wc, килер и тераса З III 69.70 1 спалня Продаден
Апартамент №33 Две спални, дневна-трапезария-кухненски бокс, б-Wc, килер и 2 тераси - Обзаведен частично З iV 113.49 2 спални Продаден
Апартамент №34 Спалня, дневна-трапезария-кухненски бокс, б-Wc, килер и тераса З iV 70.69 1 спалня Продаден
Апартамент №35 Спалня, дневна-трапезария-кухненски бокс, б-Wc, килер и тераса З iV 71.12 1 спалня Продаден
Апартамент №36 Две спални, дневна-трапезария-кухненски бокс, б-Wc, килер и 2 тераса З iV 112.80 2 спални Продаден
Апартамент №37 Спалня, дневна-трапезария-кухненски бокс, б-Wc, килер и тераса З iV 68.07 1 спалня Продаден